top of page
background_blue_medium.jpg

Nye/FARSTOrp

Missionsförsamling

Aktuellt

månadsblad

Månadsblad mars - maj

DAGENS BIBELORD

SENASTE FRÅN ÅBERGS BLANDNING

HÖR AV DIG

Klart! Meddelandet mottaget.

Nye Missionshus

Kristinebergsvägen 5

574 98 Nye

Kjell Sandahl, ordförande
070-655 26 83


Gun-Britt Sigfridsson, administration
070-58 68 402

bottom of page